Kanianka

Katastrálne územia

Kanianka 823520

Základné sídelné jednotky

Kanianka 22352