Kanianka

Katastrálne územia

Kanianka 823520

Základné sídelné jednotky

Kanianka 22352

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Kanianka (SK0227514071)