Karná

Katastrálne územia

Karná 823627

Základné sídelné jednotky

Karná 22362