Kašov

Katastrálne územia

Kašov 823635

Základné sídelné jednotky

Kašov 22363

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Kašov (SK042B528412)