Kašov

Katastrálne územia

Kašov 823635

Základné sídelné jednotky

Kašov 22363