Kesovce

Katastrálne územia

Dimitrij 823805
Kesovce 823791

Základné sídelné jednotky

Kesovce 22379
* KÚ Dimitrij 22380