Kiarov

Katastrálne územia

Kiarov 823945

Základné sídelné jednotky

Kiarov 22394
Malý Kiarov 22396