Kľačany

Katastrálne územia

Kľačany 823970

Základné sídelné jednotky

Kľačany 22397

Trnavský kraj (2) » Okres Hlohovec (203) » Kľačany (SK0213507172)