Kľače

Katastrálne územia

Kľače 824003

Základné sídelné jednotky

Kľače 22400

Žilinský kraj (5) » Okres Žilina (511) » Kľače (SK031B557994)