Kľačno

Katastrálne územia

Kľačno 824011

Základné sídelné jednotky

Kľačno 22401