Kľačno

Katastrálne územia

Kľačno 824011

Základné sídelné jednotky

Kľačno 22401

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Kľačno (SK0227514080)