Kľak

Katastrálne územia

Kľak 824038

Základné sídelné jednotky

Kľak 22403