Klasov

Katastrálne územia

Klasov 824054

Základné sídelné jednotky

Klasov 22405

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Klasov (500402)