Klčov

Katastrálne územia

Klčov 824127

Základné sídelné jednotky

Klčov 22412

Prešovský kraj (7) » Okres Levoča (704) » Klčov (SK0414543225)