Klčov

Katastrálne územia

Klčov 824127

Základné sídelné jednotky

Klčov 22412