Klenov

Katastrálne územia

Klenov 824143

Základné sídelné jednotky

Klenov 22414

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Klenov (SK0417524646)