Klenov

Katastrálne územia

Klenov 824143

Základné sídelné jednotky

Klenov 22414