Klin nad Bodrogom

Katastrálne územia

Klin nad Bodrogom 858960

Základné sídelné jednotky

Klin nad Bodrogom 25896

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Klin nad Bodrogom (SK042B513831)