Klubina

Katastrálne územia

Klubina 824852

Základné sídelné jednotky

Klubina 22485

Žilinský kraj (5) » Okres Čadca (502) » Klubina (SK0312509221)