Kľúčovec

Katastrálne územia

Kľúčovec 824887

Základné sídelné jednotky

Kľúčovec 22488