Kľúčovec

Katastrálne územia

Kľúčovec 824887

Základné sídelné jednotky

Kľúčovec 22488

Trnavský kraj (2) » Okres Dunajská Streda (201) » Kľúčovec (SK0211501689)