Kmeťovo

Katastrálne územia

Kmeťovo 824941

Základné sídelné jednotky

Kmeťovo 22494