Kmeťovo

Katastrálne územia

Kmeťovo 824941

Základné sídelné jednotky

Kmeťovo 22494

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Kmeťovo (SK0234503266)