Kobeliarovo

Katastrálne územia

Kobeliarovo 824976

Základné sídelné jednotky

Kobeliarovo 22497

Košický kraj (8) » Okres Rožňava (808) » Kobeliarovo (SK0428525839)