Kochanovce

Katastrálne územia

Kochanovce 825115

Základné sídelné jednotky

Kochanovce 22511

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Kochanovce (SK0411519359)