Kochanovce

Katastrálne územia

Kochanovce nad Laborcom 825123

Základné sídelné jednotky

Kochanovce 22512

Prešovský kraj (7) » Okres Humenné (702) » Kochanovce (SK0412520373)