Kociha

Katastrálne územia

Kociha 825026

Základné sídelné jednotky

Kociha 22502
Suchý potok 22504