Kočovce

Časti obce

Beckovská Vieska 404378
Kočovce 404380
Rakoľuby 404391

Katastrálne územia

Beckovská Vieska 825085
Kočovce 825093
Rakoľuby 825107

Základné sídelné jednotky

Beckovská Vieska 22508
Kočovce 22509
Rakoľuby 22510