Kocurany

Katastrálne územia

Kocurany 825051

Základné sídelné jednotky

Kocurany 22505