Kocurany

Katastrálne územia

Kocurany 825051

Základné sídelné jednotky

Kocurany 22505

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Kocurany (SK0227514098)