Kokšov-Bakša

Katastrálne územia

Kokšov-Bakša 825409

Základné sídelné jednotky

Kokšov - Bakša 22540

Košický kraj (8) » Okres Košice - okolie (806) » Kokšov-Bakša (SK0426521558)