Kolačkov

Katastrálne územia

Kolačkov 825433

Základné sídelné jednotky

Kolačkov 22543