Kolbasov

Katastrálne územia

Kolbasov 825697

Základné sídelné jednotky

Kolbasov 22569

Prešovský kraj (7) » Okres Snina (709) » Kolbasov (SK0419520381)