Kolonica

Katastrálne územia

Kolonica 825778

Základné sídelné jednotky

Kolonica 22577

Prešovský kraj (7) » Okres Snina (709) » Kolonica (SK0419520390)