Kolta

Katastrálne územia

Kolta 825786

Základné sídelné jednotky

Kolta 22578

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Kolta (SK0234503274)