Kolta

Katastrálne územia

Kolta 825786

Základné sídelné jednotky

Kolta 22578