Komárany

Katastrálne územia

Komárany 825794

Základné sídelné jednotky

Komárany 22579
Nižný Kručov 24114