mesto

Komárno

Časti obce

Čerhát 416642
Ďulov Dvor 416631
Hadovce 416629
Kava 416617
Komárno 404469
Lándor 416605
Malá Iža 403971
Nová Osada 416599
Nová Stráž 406881
Pavel 416587
Veľký Harčáš 416575

Katastrálne územia

Komárno 825883
Nová Stráž 841901

Základné sídelné jednotky

Alžbetínsky ostrov 22583
Čerhát 24188
Ďulov Dvor 22598
Hadovce 22596
Kalvária 22593
Kava 22597
Komárno - stred I 22588
Lándor 28269
Letecké pole 22594
Malá Iža 28271
Nad železnicou 28005
Nová lodenica 22602
Nová Osada 28270
Nová Stráž 24190
Pavel 24191
Pevnosť 22580
Pred lodenicou 28004
Pri cintoríne 22589
Pri elektrárni 22601
Priemyselný obvod 22584
Pri nemocnici 22590
Prístav 22581
Robotnícka štvrť 22585
Sídlisko Bašty 28006
Sídlisko - východ 22600
Sídlisko - západ 22587
Sídlisko Za Váhom 28007
Stará lodenica 22582
Stred II 22591
Školský areál 22586
Športový areál 22592
Veľký Harčáš 22599

Nitriansky kraj (4) » Okres Komárno (401) » Komárno (SK0231501026)