Komárovce

Katastrálne územia

Komárovce 826049

Základné sídelné jednotky

Komárovce 22604