Komoča

Katastrálne územia

Komoča 826103

Základné sídelné jednotky

Komoča 22610