Konrádovce

Katastrálne územia

Konrádovce 826120

Základné sídelné jednotky

Konrádovce 22612