Konrádovce

Katastrálne územia

Konrádovce 826120

Základné sídelné jednotky

Konrádovce 22612

Banskobystrický kraj (6) » Okres Rimavská Sobota (609) » Konrádovce (SK0329515060)