Kopernica

Katastrálne územia

Kopernica 826227

Základné sídelné jednotky

Kopernica 22622