Kordíky

Katastrálne územia

Kordíky 826260

Základné sídelné jednotky

Kordíky 22626