Korejovce

Katastrálne územia

Korejovce 826278

Základné sídelné jednotky

Korejovce 22627

Prešovský kraj (7) » Okres Svidník (712) » Korejovce (SK041C527394)