Korytné

Katastrálne územia

Korytné 847879

Základné sídelné jednotky

Korytné 24787

Prešovský kraj (7) » Okres Levoča (704) » Korytné (SK0414581640)