Košarovce

Katastrálne územia

Košarovce 826871

Základné sídelné jednotky

Košarovce 22687

Prešovský kraj (7) » Okres Humenné (702) » Košarovce (SK0412528803)