Košecké Podhradie

Časti obce

Kopec 404501
Malé Košecké Podhradie 405851
Veľké Košecké Podhradie 410305

Katastrálne územia

Kopec 826219
Malé Košecké Podhradie 835552
Veľké Košecké Podhradie 868167

Základné sídelné jednotky

Háj 23556
Kopec 22621
Malé Košecké Podhradie 23555
Veľké Košecké Podhradie 26816

Trenčiansky kraj (3) » Okres Ilava (302) » Košecké Podhradie (SK0222513351)