Košické Oľšany

Katastrálne územia

Nižný Olčvár 827631
Vyšný Olčvár 827649

Základné sídelné jednotky

Nižné Oľšany 22763
Vyšné Oľšany 22764

Košický kraj (8) » Okres Košice - okolie (806) » Košické Oľšany (SK0426521591)