Koškovce

Katastrálne územia

Koškovce 827681

Základné sídelné jednotky

Koškovce 22768

Prešovský kraj (7) » Okres Humenné (702) » Koškovce (SK0412520403)