Kosorín

Katastrálne územia

Kosorín 826588

Základné sídelné jednotky

Kosorín 22658