Kostolná Ves

Katastrálne územia

Kostolná Ves 826651

Základné sídelné jednotky

Kostolná Ves 22665

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Kostolná Ves (SK0227514101)