Kováčová

Katastrálne územia

Kováčová 827797

Základné sídelné jednotky

Kováčová 22779

Košický kraj (8) » Okres Rožňava (808) » Kováčová (SK0428525855)