Kovarce

Katastrálne územia

Kovarce 827843

Základné sídelné jednotky

Kovarce 22784