Kožany

Katastrálne územia

Kožany 827894

Základné sídelné jednotky

Kožany 22789