Kožuchov

Katastrálne územia

Kožuchov 827908

Základné sídelné jednotky

Kožuchov 22790

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Kožuchov (SK042B528439)