Krahule

Katastrálne územia

Krahule 827932

Základné sídelné jednotky

Krahule 22793