Krakovany

Katastrálne územia

Krakovany 828050
Stráže 828068

Základné sídelné jednotky

Krakovany 22805
Stráže 22806

Trnavský kraj (2) » Okres Piešťany (204) » Krakovany (SK0214507229)