Kráľová nad Váhom

Katastrálne územia

Kráľová nad Váhom 828190

Základné sídelné jednotky

Kráľová nad Váhom 22819

Nitriansky kraj (4) » Okres Šaľa (405) » Kráľová nad Váhom (SK0235503886)