Kráľová pri Senci

Katastrálne územia

Kráľová pri Senci 828203
Krmeš 828211

Základné sídelné jednotky

Kráľová pri Senci 22820
Krmeš 22821

Bratislavský kraj (1) » Okres Senec (108) » Kráľová pri Senci (SK0108503894)